Hasicí přístroje - Shop - Safety-MT s.r.o.

Přejít na obsah
Bc. Martin Trnovec
kontaktní osoba

606 744 844
info@safety-mt.cz
Hasicí přístroj
je jedním z věcných prostředků požární ochrany. Slouží především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje. Vybavení prostor hasicími přístroji určuje požárně bezpečnostní řešení stavby nebo obdobná dokumentace, která je součástí ověřené projektové dokumentace. Přenosné hasicí přístroje umístěné na svislé stavební konstrukci musí mít rukojeť max. 150 cm nad zemí. Pokud jsou hasicí přístroje umístěny na vodorovné stavební konstrukci, musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. Legislativa určuje povinnost provádění každoročních kontrol  provozuschopnosti u všech typů hasicích přístrojů a periodických kontrol jednou za tři roky (u vodních a pěnových hasicích přístrojů), resp. pět  let (u ostatních hasicích přístrojů).
Kontroly, údržbu a opravy vyhrazených druhů věcných prostředků požární ochrany může provádět pouze osoba, která splní podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu hasicího přístroje, tj. pouze oprávněná osoba.
Hasicí přístroje podle tříd požárů
Jednotlivé hasicí přístroje je možné použít na požáry různých látek. Za tímto účelem se požáry dělí do následujících tříd: A, B, C, D, E, F. Na hasicích přístrojích je uvedena i jejich hasicí schopnost.

Příklad pro třídu požáru A: Např. „34 A“ znamená, že se jedná o  hasicí přístroj, který je vhodný pro hašení pevných látek, a že je  schopen uhasit požár, který odpovídá požáru dřevěné hranice dlouhé  3,4 m, široké 0,5 m a vysoké 0,56 m.
Příklad pro třídu požáru B: Např. hasicí schopnost 233B znamená  uhasit v kruhové vaně celkem 233 litrů směsi hořlavé kapaliny 1. třídy  nebezpečnosti.
Návrat na obsah