Pěnové - Shop - Safety-MT s.r.o.

Přejít na obsah
Bc. Martin Trnovec
kontaktní osoba

606 744 844
info@safety-mt.cz
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte, v případě zájmu Vám zašleme cenovou nabídku
Hasicí přístroje pěnové
Kromě vody obsahuje i pěnidlo, které při provzdušnění vytváří pěnu. Díky  pěnidlu dochází k snazšímu smáčení, ale především vytvořená pěna  izoluje hořící látky od vzdušného kyslíku  – pracuje na principu dusivého efektu. Proto lépe než samotná voda hasí  pevné látky, ale především se používá k hašení hořlavých kapalin. Pouze  u hasicích přístrojů s náplní pěnidla typu AR (alcohol resistant) jimi lze hasit i polární kapaliny, například líh nebo aceton,  které standardní pěnu rozpouštějí. Při použití pěnidel typu AFFF  významně působí izolační efekt (zabraňuje výstupu hořlavých par a plynů z  pásma hoření a zároveň přístupu kyslíku). Přístrojem nelze hasit  elektrická zařízení pod napětím, protože pěna je vodivá.
Tento hasicí přístroj se používá především ve vnitřních provozech, jako jsou sklady a komerční prostory. Náplň je tvořena vodou a pěnidlem ...


Cena na dotaz
0,00 Kč
Tento hasicí přístroj je navržen pro hašení požáru v počáteční fázi (k prvotnímu zásahu) a najde uplatnění především v kuchyních, jídelnách...

Cena na dotaz
0,00 Kč
Návrat na obsah