Třídy požáru - Shop - Safety-MT s.r.o.

Přejít na obsah
Bc. Martin Trnovec
kontaktní osoba

606 744 844
info@safety-mt.cz
Jaký přístroj vybrat
Správná volba hasicího přístroje v boji se začínajícím požárem je podmíněna druhem hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru. Před pořízením hasicího přístroje byste si měli rozmyslet, co vlastně chcete hasit, jaká zařízení a materiály se v místnosti nacházejí a podobně. Na základě toho se pak můžete rozhodnout, jaký druh hasicího přístroje by byl pro vás nejlepší a jak velký by měl být.
  Třída A
Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejich hoření je zpravidla provázeno žhnutím
  • papír, dřevo, textil
Hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové
  Třída B
Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství
  • benzín, nafta, barvydehet, tuky, parafín
Hasicí přístroje pěnové a práškové.
  Třída C
Požáry plynů
  • acetylen, vodík, metan, propan
Hasicí přístroje práškové a sněhové
  Třída D
Požár lehkých alkalických kovů
  • hořčíkm, slitiny, hliníku
Vzhledem k vysoké teplotě požáru vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků
  Třída F
Požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků
  • používaných v kuchyňských spotřebičích
Na tento typ požárů lze použít speciální hasicí přístroje
Návrat na obsah